На 16ти и 17ти ноември 2018 г. Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) за пети пореден път проведе сесия за представяне на ученически разработки-проекти. Целта на УчИ-БАН е да дава възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, със склонност да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения. Всеки участник в сесията на УчИ-БАН разработва сам или в съавторство определена тема/проект. Това става под ръководството на учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. От Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ взеха участие:

  • Иван Венциславов Георгиев от XБ клас с проект на тема „Анализи на куц топ, спънат топ и други шахматни фигури“
  • Никола Мартинов Стайков от XБ клас с проект на тема „Полиномният метод“
  • Георги Иванов от XД клас с проект на тема „Акустични свойства и резонанс на бутилки и епруветки“
  • Алекс Иванов Цветанов от XА клас с проект на тема „Robosapien – изкуствен изследовател“
  • Димо Димов Чанев от XIГ клас с проект на тема „Анализиране и генериране на музика с машинно обучение“

Първа награда за проект в област „Математика“ си поделиха Иван Георгиев и Никола Стайков от XБ клас с преподавател по математика Ваня Данова.

Повече информация за събитието може да видите тук.

Желаем още много творчески успехи на всички наши ученици, поели по пътя на науката!