Седмата Ученическа научна сесия (УНС) на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) се проведе изцяло онлайн в дните от 10-и до 12-ти ноември 2020 година. Общо 190 ученици, научни ръководители, консултанти и членове на журита взеха участие в сесията. Бяха представени 68 проекта/разработки. Авторите им са ученици от 5-и до 12-ти клас. Някои от авторите участваха в две и повече разработки. Всеки участник в сесията на УчИ-БАН разработва сам или в съавторство определена тема/проект. Това става под ръководството на учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент илидруг специалист.

Проектите бяха разпределени и представени в 6 тематични секции: Математика, Информатика и информационни технологии, Биология: Биомедицина и биоразнообразие, Интердисциплинарни проекти, Хуманитарни и обществени науки и Изобразително изкуство.

Общо 58 ученици бяха отличени от журитата на отделните секции. При класирането се вземаше предвид не само съдържанието на разработката и мнението на рецензента, но и представянето на резултатите по време на сесията, както и отговорите на въпросите по време на дискусията след всяко представяне. Сред тях са и следните ученици от СМГ:

  • Никола Мартинов Стайков от 12 Б клас – първа награда за проект на тема “Множества от кръгове над крайни полета”, научна област “Математика”
  • Иван Венциславов Георгиев от 12 Б клас – втора награда за проект на тема “Анализи на горната граница на броя ходове в свързан път”,  научна област “Математика”
  • Виктория Миленова Кирилова от 12 Е клас – втора награда за проект на тема „Елшата – клетъчна амброзия срещу сърдечни болести“, научна област „Биология: биомедицина и биоразнообразие“.

Пожелаваме още много успехи в науката, безброй усмивки и сбъднати мечти на нашите талантливи ученици!