За всички, които за запленени от музата Клио, от красотата на историята и от духа на древните воини и съвременните бойци. Клуб „Военна история“ обединява ученици и учители с интереси към военната история, като всяка седмица се обсъждат и представят различни значими войни, битки или сражения. Клубът е идеалното място за исторически дискусии.

Очакваме Ви!

Организатор:

Георги Гачев, XII г клас