Новини относно Обществения съвет към СМГ

Покана за провеждане на Общо събрание на представителите на родителите за избиране на редовни и резервни членове за Обществения съвет към СМГ „Паисий Хилендарски“ от 2020 година

Уважаеми родители, Най-напред искам да Ви честитя настъпването на Новата 2020-та година и да Ви пожелая тя да донесе крепко […]

Нов Обществен съвет от 2020 година

Уважаеми родители, Отправяме към Вас покана да излъчите в срок до 19.12.2019 година (четвъртък) по един представител на всяка паралелка, […]

Общо събрание на родителите, които през 2018-2019 представляват паралелките в СМГ

Уважаеми родители, Каним всички родители, които са избрани за представители на паралелките, в които учат техните деца, по време на […]

Устройство и дейност на обществения съвет

Заповед за определяне членовете на Обществения съвет от 2020 година – редовни и резервни.
ПОВЕЧЕ ТУК
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
ПОВЕЧЕ ТУК

Архив относно Обществения съвет