За училищното настоятелство

„Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски“ при Софийска математическа гимназия“ е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел и е вписано в Централния регистър на юридическите лица за осъществяване на общественополезна дейност.

Настоятелството набира средства за осъществяване на целите, залегнали в устава, чрез дарения.
Всяка година определена сума се заделя и за подобряване на материалната база на Софийска математическа гимназия.

Ние работим доброволно, безвъзмездно и с желание да допринесем за щастието и успеха на нашите деца и техните учители, за да продължат да прославят България и да доказват, че подготовката и постиженията на учениците в Софийска математическа гимназия могат да се мерят с най-добрите по света.

Благодарим на всички дарители!

Банкова сметка на училищното настоятелство

И Вие може да ни подкрепите

IBAN: BG05UNCR76301078659065
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк, клон пам. Левски
УН „Паисий Хилендарски” при СМГ

бюджет и отчети на училищното настятелство

Бюджет на сдружение „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска математическа гимназия” за 2017 година
Тук може да видите бюджет за 2017 г.
Бюджет на сдружение „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска математическа гимназия” за 2017 година
Тук може да видите промяна на бюджет за 2017 г.
Отчетен доклад на сдружение „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска математическа гимназия” за 2017 г.
Тук може да видите доклада за 2017г.
Отчетен доклад на сдружение „Училищно настоятелство „Паисий Хилендарски” при Софийска математическа гимназия” за 2016 г.
Тук може да видите доклада за 2016г.

Съвет на настоятелите

Управителен орган на училищното настоятелство

Искра Спасова

председател на съвета на настоятелите

Румяна Караджова

член на съвета на настоятелите

Нина Колева

член на съвета на настоятелите

Петя Тодорова

член на съвета на настоятелите

Анастас Костов

член на съвета на настоятелите

Гергана Благиева

член на съвета на настоятелите

Екатерина Георгиева

член на съвета на настоятелите

Устав на училищното настоятелство

Устав на сдружение "Училищно настоятелство "Паисий Хилендарски" при Софийска математическа гимназия" за 2017 година
Тук може да видите Устава