ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

за избор на изпълнител за осъществяване на извънкласни дейности през учебните 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 години в СМГ „Паисий Хилендарски“

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНKУPСA

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНИТЕ 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 ГОДИНИ В СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“