СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Първо класиране на приетите в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици, Публикуваме Първо класиране на учениците, кандидатстващи в СМГ за V клас на учебната 2020/2021 [за да […]

Информация за организирани пътувания лято 2020

Скъпи ученици, уважаеми родители, Във връзка с постъпили запитвания от родители и ученици Ви информираме, че СМГ „Паисий Хилендарски“ не […]

Гpaфик за осъществяване на държавния план-прием след завършен 7. клас за 2020/2021 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Представяме на Вашето внимание гpaфик на дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен 7. клас. […]

Последен ден от записването за участие в държавния план-прием в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2020/2021 учебна година

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители, Петък, 10.07.2020 година, е последен ден за подаване на заявление за участие в приема на ученици […]

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ИЗ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

ИНСТИТУЦИИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ И ЗА ТАЛАНТЛИВИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ 4. ДО 7. КЛАС