Ръководство

д-р Антоан Тонев

д-р Антоан Тонев

Директор
Екатерина Илиева

Екатерина Илиева

Зам. директор УД

Боголюб Симов

Зам. директор УД

Мона Генева

Зам. директор АСД

История

Историята на Софийската математическа гимназия започва през 1879, когато по настояване на министъра на просветата се създава първото средно девическо училище в България. Това е т.нар. Женска учителска семинария. През 1880 училището става шестокласно и вече се нарича Девическа гимназия.

През 1896 и 1897 тогавашният министър на просветата Константин Величков извършва реформа, в резултат на която Девическите гимназии стават седмокласни с два курса – долен и горен. Заради увеличения брой на ученичките се налага откриване на втори клон на гимназията – единият се е намирал на улица “Средна гора”, а другият – на “Леге”.

През 1904 училището на улица “Леге” става самостоятелна гимназия – Втора девическа. Нейният адрес се променя многократно, като дирекцията и канцеларията са разположени в сграда на ул. “Искър” 36. Днешният адрес на СМГ е ул.“Искър” 61.

През 1911 учителският съвет в училището взима решение Втора девическа гимназия да се нарича “Отец Паисий”.

През 1971 гимназията променя статута си и вече е Софийска математическа гимназия.

Виртуална разходка