Допълнително обучение за учениците на СМГ

Информация относно школи за учениците на СМГ през 2023-2024 учебна година по НП "Ученически олимпиади и състезания", модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади"