заявление до класния ръководител - до 3 дни по семейни причини
изтегляне [натисни тук]
заявление до директора - до 7 дни по семейни причини
изтегляне [натисни тук]
декларации за съгласие/несъгласие за публикуване на резултати от олимпиада
изтегляне [натисни тук]
декларации за съгласие/несъгласие за публикуване на резултати от олимпиада
изтегляне [натисни тук]
декларация за завеждане и прибиране на ученик до/от олимпиада
изтегляне [натисни тук]