декларации за съгласие/несъгласие за публикуване на резултати от олимпиада
изтегляне [натисни тук]
декларации за съгласие/несъгласие за публикуване на резултати от олимпиада
изтегляне [натисни тук]
декларация за завеждане и прибиране на ученик до/от олимпиада
изтегляне [натисни тук]
заявление до класния ръководител - до 15 дни на година, но не повече от 5 поредни дни
изтегляне [натисни тук]