Сърцето на ученическия живот

Млади, амбициозни, с желание да участват в живота на училището са членовете на Ученическия съвет. Осигуряваме честни избори при набиране на ръководството или при вземане на решение по даден проект. Основните ни принципи на действие са: демократичност, толерантност, новаторство, информираност, инициативност и отговорност.

Цели на Ученическия съвет

• Подобряване на отношението и комуникацията между администрация и ученици
• Подобряване на училищната среда и общество
• Развива отговорност и лидерски умения в учениците
• Подобрява авторитета на училището
• Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот
• Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност

Ръководство

Надежда Цачева

Президент
10в клас

Радостина Богословова

Вицепрезидент
10В клас

Алекс Герасимова

Вътрешен министър
11Г клас

Алекс Цветанов

Външен министър
11А клас

Таня Илиева

Министър по финансите
11Б клас

Стивън Спасов

Секретар
9Б клас
Устав на Ученическия съвет към Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още