В клуб „Дебати“ ще имате възможността да развиете Вашите комуникативни и аргументативни умения, които ще Ви помогнат в личния и професионалния живот, Вашата култура за света и ще задълбочите знанията и позициите си по важни социални и политически въпроси.

Организатори:

Борил Обрешков, email: darwin314@abv.bg
Виктор Колев, email: viktor.s.kolev@gmail.com