Училищната библиотека на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“  разполага с библиотечен фонд от над 9000 т. , който включва художествена, научна и научно-популярна литература във всички отдели на знанието. Има и художествена литература на английски и немски език.

 • Разполага с над 20 читателски места, 5 от тях с компютри, свързани с интернет.
 •  Училищната библиотека предлага:
 • Заемане на книги за дома
 • Необходимо е еднократно попълване на читателска карта, която е напълно безплатна .
 • Безплатен достъп до интернет – за изготвяне ня проекти, презентации, доклади и всякакви материали, свързани с учебната дейност.
 • Електронен каталог, включващ описание на наличните книги и статии от периодични издания по различни теми – разположен на сайта на гимназията, в раздел „Библиотека"
 • Ксерокопиране, принтиране, сканиране – черно-бяло и цветно.
 • Подготовка на домашни работи и всякакви проекти-индивидуално или групово.
 • Ползване на справочен фонд – речници, справочници, енциклопедии – на място
 • Ползване на периодични издания в областта на математиката, природните науки и чуждоезиковото обучение.
 • Провеждане на часове по различни дисциплини.
 • Участие в библиотечни инициативи.
 • Място за  осъществяване на училищни и междуучилищни проекти.
 • Място за оползотворяване на свободно време.

 

Нашата библиотека разполага с една от най-богатите колекции от задачи за подготовка за участие в състезания, олимпиади и кандидатстудентски изпити.

Библиотеката е едно от най-посещаваните места в СМГ.

Библиотеката на СМГ е неделима част от живота в училището. В нея, освен помощ и информация, необходима за подготовката на ученици и учители, ще намерите информация и за всички събития, които организираме – театрални представления, концерти, спортни турнири и извънкласни дейности (курсове и школи).

Пролет Цветанова

библиотекар
В библиотеката на Софийската математическа гимназия ще Ви посрещне Пролет Цветанова. Тя е библиотекарят, който има отговорността да познава и съхранява богатия фонд от около 13 хиляди тома – сред тях учебна, учебно-помощна, научна и художествена литература за деца и възрастни. Пролет Цветанова е библиотекар в Софийска математическа гимназия от 2003 г. Завършила е СВУБИТ, специалност "Библиотекознание и библиография", а след това "Библиотечно-информационни науки" в СУ "Св. Климент Охридски". Председател на Националната секция на училищните библиотекари към Българската библиотечно информационна асоциация.