Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" предлага обучение на ученици от V до XII клас в дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение.

С цел откриване и развитие на математическия талант възможно най-рано, СМГ приема ученици след завършен IV клас. Това се осъществява въз основа на резултатите им от определени математически състезания и олимпиада, организирани и провеждани от МОН и СМГ.

Прием в V клас за 2024-2025 учебна година

Състезания и олимпиада, с които кандидатствате в V клас на 2023-2024 учебна година. Право на участие в държавния план-прием.

Педагогическия съвет на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ взе решение следните състезания и олимпиада, които ще се проведат в рамките на учебната 2023-2043 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2024-2025 учебна година:

 1. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“;
 2. Областен кръг на олимпиадата по математика;
 3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас;

*Забележки:

 • Съгласно чл. 73, ал. 1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование: „Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
  1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки,
  или
  2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
 • Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата се определят и публикуват допълнително.
 • Датите за провеждане се определят от министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН, тук или тук.

НОВИНИ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 4. КЛАС

Състезания и олимпиада за държавния план-прием в 5. клас за учебната 2023-2024 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ определи кои състезания и олимпиада, които ще се проведат в рамките […]

Записани са всички бъдещи ученици в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2023-2024 учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици, В СМГ „Паисий Хилендарски“ са записани бъдещи петокласници за всичките 156 места и с това дейностите […]

Има незаети места за прием на ученици в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2022-2023 учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици, Уведомяваме Ви, че има 31 (трийсет и едно) незаети места за кандидати в СМГ за V […]

Изминали години