Новини

Записани са всички бъдещи ученици в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2024-2025 учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици, В СМГ „Паисий Хилендарски“ са записани бъдещи петокласници за всичките 156 места и с това дейностите […]

Трети етап от класиране на приетите в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2024/2025 учебна година

Публикуваме Трето класиране на учениците, кандидатстващи в СМГ за V клас на учебната 2024/2025 [за да видите класирането натиснете тук]. […]

Първо класиране на приетите в 8. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2024/2025 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Комисията за прием на документи работи в стая №2 с вход откъм бул. „Васил Левски“ от […]

Трети етап от приема на ученици в V клас на СМГ за 2024-2025 учебна година

Код Профил/Професия Чужд език Балообразуване Срок и форма 2275 Математически английски 6.M+(P+1,5.L)/2,5+N+D дневна • M – трансформирани точки на кандидата […]

Второ класиране на приетите в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2024/2025 учебна година

Ученикът губи мястото си, ако за него не бъдат подадени документи за записване в съответния срок. При записване на приетите […]

Победител в конкурс за избор на изпълнители за осъществяване на извънкласни дейности през учебните 2024-2025, 2025-2026 и 2026-2027 години

Определени са победителите в конкурса по документи за осъществяване в СМГ „Паисий Хилендарски“ на извънкласни дейности – обучение по Математика […]