Новини относно Обществения съвет към СМГ

Обществен съвет: Покана за провеждане на Общо събрание на 23.08.2023 година

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”   ДО Д-Р АНТОАН ТОНЕВ – ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКА […]

Покана за провеждане на Общо събрание на представителите на родителите за избиране на редовни и резервни членове за Обществения съвет към СМГ „Паисий Хилендарски“ от 2020 година

Уважаеми родители, Най-напред искам да Ви честитя настъпването на Новата 2020-та година и да Ви пожелая тя да донесе крепко […]

Нов Обществен съвет от 2020 година

Уважаеми родители, Отправяме към Вас покана да излъчите в срок до 19.12.2019 година (четвъртък) по един представител на всяка паралелка, […]

Устройство и дейност на обществения съвет

Заповед за определяне членовете на Обществения съвет от 2020 година – редовни и резервни.
ПОВЕЧЕ ТУК
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
ПОВЕЧЕ ТУК

Архив относно Обществения съвет