Новини относно Обществения съвет към СМГ

Заседание на Обществения съвет към СМГ на 23.02.2024 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”   ДО Д-Р АНТОАН ТОНЕВ – ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА […]

Заседание на Обществения съвет към СМГ на 10.01.2024 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”   ДО Д-Р АНТОАН ТОНЕВ – ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА […]

Обществен съвет: Покана за провеждане на Общо събрание на 23.08.2023 година

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”   ДО Д-Р АНТОАН ТОНЕВ – ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКА […]

Устройство и дейност на обществения съвет

Заповед за определяне членовете на Обществения съвет от 2020 година – редовни и резервни.
ПОВЕЧЕ ТУК
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
ПОВЕЧЕ ТУК

Архив относно Обществения съвет