Скъпи ученици, скъпи учители и служители, уважаеми родители и приятели на СМГ
„Паисий Хилендарски“,

Честита 113-та годишнина от обявяването на Независимостта на България!
На 22 септември 1908 година в черквата „Св. Четиридесет мъченици“ в старата
столица Търновград княз Фердинанд прочете манифест към българския народ и обяви
България за свободно и независимо Царство, а себе си за цар на българите. Така бе
продължено делото на великите ни средновековни владетели и на нашите народни
будители. България отново се появи на политическата карта на Европа, а българският
народ продължи своето пробуждане. Само за няколко години армията, стопанството и
обществото ни се модернизираха до такава степен, че задминаха не само държавите в
Югоизточна Европа, но и много от държавите в Централна и Западна Европа. България
се превърна в икономически тигър на Балканите и във военно страшилище, което
стряска сънищата на враговете ни.
Независимостта на Царство България сложи венец на делото на строителите на
съвременна България, които отдадоха всичките си усилия и целия си живот на каузата
България да бъде силна и независима държава, а българският народ да бъде
проспериращ и благоденстващ. След обявяването на Независимостта на дневен ред
беше поставена каузата за националното обединение, която в следващите години
доведе до включването на България в цели четири войни. Но идеалът на
Независимостта остана винаги жив и съпътстваше дедите ни във всяка мисъл и във
всяко дело. Идеалът на Независимостта е жив и днес и е в сърцата на всеки един от нас.
Примерът на нашите деди е вдъхновяващ и трябва да ни служи като пътеводна
светлина. Ние помним как те извоюваха Независимостта на България, а сега е наш ред
да я съхраним и да се борим държавата ни да бъде силна, достойна, просперираща и
независима. Това е възможно само когато сме обединени и когато имаме обща цел.
За финал Ви подканям да си припомните Манифеста за обявяване на
Независимостта, защото си струва отново да го прочетем на един дъх:

„Манифест към българския народ
(осъвременен правопис)

По волята на незабвенния Цар Освободител, великият братски Руски народ,
подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество Румънския Крал, и
от юначните Българи, на 19 февруарий 1878 година сломи робските вериги, що през
векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели
тридесет години, Българският Народ, непоколебимо верен към паметта на народните
дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за

уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под Мое ръководство и онова на о'
Бозе почившия Княз Александър, държава, достойна да бъде равноправен член в
семейството на цивилизованите народи.
Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически
напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи
за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля – да бъде
според както той иска.
Българският народ и Държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и
едно да желаят.
Фактически независима, държавата Ми се спъва в своя нормален и спокоен
развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото
охлаждение между България и Турция.
Аз и Народът Ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция.
Тя и България – свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия
да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно
развитие.
Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и
народното желание, с благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6
септемврий 1885 година България за независимо Българско Царство и заедно с народа
си дълбоко вярвам, че този Ни акт ще намери одобрението на Великите Сили и
съчувствието на целия просветен свят.

Да живее свободна и независима България!
Да живее Българският Народ!

Издаден в древната столица Велико Търново на 22 септември 1908 год., двадесет и
втората година от Нашето царуване

Фердинанд I

Приподписали:
Министър Председател и Министър на Обществените Сгради, Пътищата и
Съобщенията: Ал. Малинов; Министър на Външните Работи и на Изповеданията: Ст.
Паприков; Министър на Вътрешните Работи: М. Такев; Министър на Народното
Просвещение: Н. Мушанов; Министър на Финансите: Ив. Салабашев; Министър на
Правосъдието: Т. Кръстев; Министър на Войната: генерал Д. Николаев; Министър на
Търговията и Земледелието: А. Ляпчев“

Поклон пред героите, създали и укрепили Независима България!

Честит празник!