Скъпи деца, ученици и родители,

Ръководството на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ Ви уведомява, че на 12.12.2018 година бе финализирана процедурата за избор на изпълнител на извънкласните дейности, които включват обучение по математика, български език и литература и четене с разбиране за ученици от II до VII клас. На 12.12.2018 година беше подписан договор между гимназията и „СМГ учители“ ООД за осъществяването на тези дейности, като от началото на месец февруари те се провеждат в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ на ул. Искър №61.