Скъпи ученици, скъпи учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Искам сърдечно да поздравя всички Вас и да Ви благодаря!

Поздравления за учителите от СМГ, които цяла събота и неделя разучаваха платформата Microsoft Teams, за да могат в понеделник да влязат в своята виртуална класна стая и там да посрещнат нашите ученици, за да им помогнат да научат много нови неща, да усъвършенстват уменията си и да надградят компетентностите си!

Поздравления за нашите прекрасни ученици, които само за няколко часа влязоха в платформата, разучиха я и започнаха активно да я използват!

Проведените часове в електронна среда за пореден път доказаха колко силна е връзката между учители и ученици и как можем да предложим най-качествения образователен продукт на нашите ученици, които с активност, любознателност и огромно желание се включиха в учебните часове от разстояние.

Изказвам своите благодарности и към родителите на нашите ученици за осигурените условия за работа, за добронамереността и подкрепата през цялото време, докато подготвяме и правим първите си стъпки в това ново и за самите нас поле на образованието!

Иска ми се да избягам от клишетата и суперлативите. Искам чистосърдечно да благодаря на всички за старанието, за желанието да покажем, че всичко зависи от самите нас, че каквото и да се случва ние можем да се справим заедно, като общност!

Благодаря Ви!

Антоан Тонев