Скъпи ученици, уважаеми родители,

Във връзка с удължаването на мерките против разпространението на COVID-19 за периода от 30.03.2020 до 12.04.2020 година продължаваме обучението в електронна среда на нашите ученици.

В последните две седмици всички работихме много активно и успешно чрез Microsoft teams и shkolo.bg и това ще продължи и през следващите две седмици. Искам отново да изкажа огромната си благодарност към всички учители, ученици и родители, че се включиха активно в образователния процес и заедно показахме, че за нашата училищна общност няма непреодолими предизвикателства!
Благодаря на всички Ви от сърце!

Ще следим динамично променящата се обстановка и ще Ви информираме за всички новости.

Нека продължим да работим все така усърдно и да докажем, че и в електронната среда вървим все така уверено по пътя на Познанието!