Скъпи ученици, скъпи учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Най-напред искам отново сърдечно да поздравя всички Вас и да Ви благодаря! Усилията, които положихме в организацията и провеждането на обучението в електронна среда вече дават своите резултати. Имаме качествен образователен процес в нашите дигитални класни стаи и по много учебни предмети не само не изоставаме с преподаването и усвояването на учебното съдържание и умения, но дори изпреварваме времето. Това е ролята на лидерите – винаги да се стремят да изпреварват времето си и да вървят с крачка пред останалите.

Благодарение на задружните усилия на цялата училищна общност на СМГ ние нямаме нужда от дни за наваксване на пропуснат учебен материал. В тази връзка следващата седмица дейностите в СМГ „Паисий Хилендарски“ ще бъдат следните:

  1. На 13.04.2020 година – учениците от V до XI клас ще имат възможността да се занимават със занимания по интереси, включващи обучение в школите по Националната програма „Ученически състезания и олимпиади“. Наред с това учителите от Методическо обединение „Изкуства“ ще подготвят задачи, свързани с предстоящите светли християнски празници. Задачите ще бъдат качени в Microsoft Teams и в електронния дневник на СМГ. Нашите дванадесетокласници пък ще решават пробна матура по български език и литература от 09.00 часа в електронна среда.
  2. На 14.04.2020 година всички ученици ще имат спортен ден. Учителите по физическо възпитание и спорт ще подготвят серия упражнения и указания за физическа активност, за да се поддържа добър тонус на духа и тялото на всички ученици и учители в дните на социална изолация. Както са казали древните римляни „Здрав дух в здраво тяло“.
  3. На 15.04.2020 година нашите дванадесетокласници ще решават пробна матура по математика от 09.00 часа в електронна среда. Учениците от V до XI клас ще имат възможност да подготвят възложените им домашни работи и да ги изпратят в съответната секция на Microsoft Teams. Наред с това ще имат възможност да направят виртуална разходка на един български и един чуждестранен музей по избор, препоръчани от учителите по история и цивилизация, география и икономика и изобразително изкуство.
  4. На 16.04.2020 година всички ученици ще имат възможност да дадат обратна връзка за осъществяваното обучение в електронна среда и да споделят своите предложения за оптимизиране на учебния процес. Наред с това учениците от гимназиален етап ще могат да подадат онлайн заявленията си за стипендии за отличен успех и социални стипендии за втория срок на учебната 2019/2020 година.

Желая на всички наши ученици, учители, родители и приятели тържествено посрещане на светлите християнски празници, които предстоят! Бъдете живи и здрави, усмихнати и щастливи и с много вяра и доброта в сърцата смело сбъдвайте мечтите си!