Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Тържественото откриване на учебната 2020/2021 година ще се състои на 15.09.2020 година от 09:00 часа в двора на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ за всички ученици от V и VIII клас. Каним всички ученици от посочените класове и техните родители да се включат в училищното тържество при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

  • Първият „Час на класа“ за всички паралелки от V до VIII клас ще се проведе от 08:10 часа по класните стаи на учениците.
  • Първият „Час на класа“ за учениците от IX до XII клас ще започне в 10:30 часа отново в класните стаи на паралелките.

За Ваше улеснение прилагаме списък на класните ръководители и класните стаи.

Очакваме Ви!

Клас Класен ръководител Класна стая
Va Илиана Цветкова 203
Бойка Узунова 204
Надежда Буюклиева 205
Ана Илиева 206
Христина Стоянова 212
Пенка Пешева-Харизанова 213
VІа Александър Александров 303
VІб Боголюб Симов 304
VІв Кристина Бойчева 305
VIг Лилия Въжарова 306
VIд Цветанка Керемидчиева 307
VIе Анатоли Грънчаров 308
VІІа Румяна Караджова 403
VІІб Силвия Велкова 404
VІІв Елза Йорданова 405
VIIг Дияна Якова 406
VIIд Дима Слабакова 407
VIIе Мая Томанова 408
VІIIа Магдалена Миркова 309
VІIIб Надя Борисова 310
VIIІв Велина Иванова 312
VIIIг Елвира Червенлиева 409
VIIIд Надя Кръстева 410
VIIIе Емилия Вълкова 412
IXа Линка Минчева 303
IXб Таня Николова 304
IXв Илиян Илиев 305
IXг Иван Симеонов 306
IXд Божидар Георгиев 307
IXе Ани Ангелова 308
Ха Илия Костов 403
Хб Десислава Кирчева 404
Хв Ангел Ангелов 405
Хг Мая Илковска 406
Хд Ани Василева 407
Хе Кирил Мартинов 408
XIа Мария Томова 309
XIб Детелина Донева 310
XIв Мариана Караджова 312
XIг Даяна Давидова 409
XIд Румяна Алексиева 410
XIе Анита Вълова 412
XIIа Надежда Джонева 203
XIIб Ваня Данова 204
XIIв Станислав Алачев 205
XIIг Гергана Добрева 206
XIIд Елена Киселова 212
XIIе Борис Толев 213