Скъпи ученици и учители, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно заповед на Министъра на здравеопазването всички паралелки от гимназиална степен – учениците от 8. до 12. клас – преминават към обучение в електронна среда от разстояние за периода от 29 октомври до 12 ноември 2020 година, включително. Приложено можете да видите заповедта на Директора на СМГ [натиснете тук].

Учебните часове ще се провеждат чрез Microsoft Teams.
Преди влизане в системата, важно е да изпълните следната инструкция [натиснете тук], ако все още не сте го направили.

Отговори на почти всички Ваши въпроси можете да намерите в Правилник за организацията на обучението, възпитанието и труда в СМГ „Паисий Хилендарски“ във връзка с насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.

Ако имате други въпроси, пишете ни чрез електронния дневник или на info@smg.bg

Желаем на всички Ви крепко здраве и ползотворен образователен процес в електронна среда!