Скъпи ученици, уважаеми родители, 

Първата стъпка бе създаването на акаунт за всеки ученик в електронния дневник на СМГ (за онези, които все още нямаха такъв).

Втората стъпка – създаването на акаунт в платформата Microsoft Teams – осигурява достъп до обучението от разстояние на всеки наш ученик, като:

 1. Вече са създадени акаунти в Microsoft Teams на всички ученици от СМГ;
 2. Всички ученици могат да свалят от тук Microsoft teams: https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection
 3. Данните на всеки ученик от системата на електронния дневник са използвани при създаването на акаунт в Mircrosoft Teams, спазвайки следното:
  За потребител в Shkolo, чието потребителско име е primer@gmail.com, е създаден акаунт
  в Microsoft Teams с потребителско име primer@smg.bg
 4. За влизане (логване) в акаунта за Microsoft Teams се използват следните данни: 
  • Потребителско име: primer@smg.bg 
  • Първоначална парола: 1qaz-2wsx 
 5. След  първоначалното влизане (логване), веднага потребителят ще бъде задължен да зададе нова парола за своя акаунт, (новата парола трябва да се запомни, защото ще се ползва за обучението от разстояние ежедневно);
 6. Всеки ученик трябва да влезе в Microsoft teams в срок до 22.00 часа на 15.03.2020 година.

При технически затруднения с влизането (логването) в акаунта за Microsoft Teams се обърнете към класния си ръководител за максимално бърза помощ и/или препращане на въпроса към техническите лица.

Обучението ще се осъществява чрез комбинация от двете платформи Shkolo и Microsoft teams, като ще се следва утвърденото седмично разписание за втория учебен срок.

Родителите са длъжни да осигурят техническата възможност за участие на техните деца и да контролират участието им в онлайн обучението.

Ще следим динамично променящата се обстановка и ще Ви информираме за всички новости. 

Нека работим усърдно и докажем, че можем да сме сред лидерите и при обучение в електронна среда!


Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
 • Насърчавайте детето да бъде активно;
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен преди и след времето на учебния процес от разстояние;
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на децата!