Скъпи ученици, уважаеми родители,

Във връзка с промените в Наредба №11 и Наредба №10, които бяха обнародвани в Държавен вестник на 13.05.2020 година, Ви информираме, че Педагогическият съвет на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ прие актуализирани Вътрешни правила за прием на ученици в V клас на 2020/2021 учебна година.

Пожелаваме успех на всички четвъртокласници!