Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че документи за участие в състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през 2019/2020 учебна година ще се подават от 08.06.2020 година до 24.06.2020 година.

Заявление за участие в състезанието:

  • Подава се единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.
  • Може да бъде подадено по електронен път от 08.06.2020 до 23:59:59 часа на 24.06.2020 година. За подаване по електронен път натиснете (след 08.06.2020 г.) тук.
  • Може да бъде подадено на хартиен носител (по образец) в стая „Секретариат“ на СМГ „Паисий Хилендарски“, всеки работен ден от 08:00 до 10:00 часа и от 16:00 до 18:00 часа, с изключение на дните за провеждане на НВО в VII клас – 15.06 и 17.06.2020 г. Необходимите документи може да изтеглите и попълните предварително (за образец на документ – натиснете тук).

Препоръчително е документите да се подават по електронен път.

Родителят получава входящ номер на заявлението:

  • в случай че заявлението е подадено по електронен път – на посочения от родителя имейл адрес, в срок до 72 часа от момента на подаване на заявлението;
  • в случай че заявлението е подадено на хартиен носител – в момента на подаване на заявлението.

В сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ са въведени правила за безопасност в условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания. Всички лица, когато се намират в сградата на училището, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.

Желаем успех на всички четвъртокласници!