Уважаеми родители, скъпи ученици,

Уведомяваме Ви, че има 11 (единайсет) незаети места за кандидати в СМГ за V клас на учебната 2020/2021 година.


С гpaфикa на всички дейности по осъществяване на държавния план-прием в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2020/2021 учебна година може да се запознаете в страницата „Прием след 4. клас“ [натиснете тук].