Уважаеми родители, скъпи ученици,

Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично 1 (едно) свободно място за прием на ученик в VIII клас в паралелка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език.

Гpaфик за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места след III класиране:

  • от 04.08.2020 до 06.08.2020 г. – подаване на заявления за участие в Четвърто класиране, в стая „Секретариат“ на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 09.00 до 17.00 часа;
  • на 06.08.2020 г. след 17.00 часа – публикуване на IV класиране в сайта на училището;
  • на 07.08.2020 година – записване на приетия на IV класиране ученик, от 09.00 до 17.00 часа в стая „Секретариат“ на СМГ.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

  1. заявление по образец до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране [за изтегляне на заявлението натиснете тук];
  2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
    или
    на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Очакваме Ви!


С гpaфикa на всички дейности по осъществяване на прием в 8. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2020/2021 учебна година може да се запознаете в страницата „Прием след 7. клас“ [натиснете тук].