БАЛ за кандидатстване в 8. клас на СМГ за 2021/2022 учебна година.

Балът се формира от следните събираеми:

  • точките на ученика от НВО по БЕЛ, умножени по едно;
  • точките на ученика от НВО по математика, умножени по три;
  • оценката на ученика по БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки;
  • оценката на ученика по математика от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Максималният Бал е 500 точки.


Брой и видове паралелки за прием в 8. клас на СМГ за 2020/2021 учебна година.

След VII клас СМГ приема за учебната 2021/2022 година шест паралелки в профил „Математически“ с първи профилиращ предмет „математика“ и втори профилиращ предмет „информатика“:

  • Четири от паралелките са с разширено изучаване на английски език.
  • Две от паралелките са с интензивно изучаване на немски език.

*Заб.: Учениците, приети в СМГ след IV клас, също кандидатсват след VII клас на общо основание (заедно с всички други).


Гpaфик за осъществяване на държавния план-прием след завършен 7. клас за 2021/2022 учебна година

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 5 – 7 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране До 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора


до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.