Скъпи ученици, уважаеми родители,

 Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично 1 (едно) свободно място в паралелка с профил „Математически“ с интензивно изучаване на немски език.

График за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места след III класиране:

  • 17.08.2021 – 19.08.2021 г. – Подаване на заявления за участие в Четвърто класиране;
  • 19.08.2021 г. след 17:00 часа – Обявяване на IV класиране на сайта на училището;
  • 20.08.2021 година – записване на приетите на IV класиране ученици.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

  1. Заявление до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране по образец;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Подаването на заявления за участие в IV класиране ще се осъществява на 17, 18 и 19 август 2021 година в стая „Секретариат“ на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 09:00 до 17:00 часа.

Кандидатите ще бъдат класиране в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Записването на приетите ученици ще бъде на 20 август 2021 година от 09:00 до 17:00 часа в стая Секретариат на СМГ.

Ще Ви очакваме!