На 06.06.2018 година /сряда/ и 07.06.2018 година /четвъртък / от 18:45 ч. ще се проведе родителска среща по следния график:

  • На 06.06.2018 година за 5, 6, 7, 8 клас.
  • На 07.06.2018 година за 9, 10, 11 клас.

На 06.06.2018 година и 07.06.2018 година седми блок на учебните занятия за втора смяна ще приключи в 18:25.