Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Петокласниците от СМГ „Паисий Хилендарски“ бяха избрани да участват в обучителна програма „Киберскаут“ от Националния център за безопасен интернет. Програмата използва метода „връстници обучават връстници“ за ефективно популяризиране на основните рискове в Интернет пространството и съответните начини за справяне с тях сред ученици от цялата страна.

Сертифицираният киберскаут е обучен ученик, който:

  • Дава пример за безопасно и отговорно поведение онлайн на своите връстници;
  • Съветва своите връстници при проблеми в Интернет;
  • Организира и провежда публични дейности, насочени към своите връстници.

Полезно четиво за ученици в начален и прогимназиален етап:

https://www.safenet.bg/images/sampledata/Materiali/FB_MediaSmart-BG.pdf

Полезно четиво за ученици в гимназиален етап:

https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/Leaflet-SafeNETv.03.pdf

Полезно четиво за родители:

https://www.safenet.bg/images/sampledata/Materiali/klicksafe_Smart_mobil_2015__BG_5-1.pdf


Центровете за безопасен Интернет помагат на децата онлайн, обучават ги и ги защитават.

Пожелаваме успех на нашите киберскаути и нека заедно да направим пребиваването си в Интернет пространството по-сигурно и приятно!