Неправителствената организация Vox tua ще организира занимания по интереси на английски език в СМГ.

Повече за предложенията им можете да видите в прикачения постер или да получите информация от г-н Ангел Ангелов, учител по математика.