Уважаеми ученици и родители,

Публикуваме разпределение по стаи за учениците, които трябва да се явят в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ за областен кръг на олимпиадата по математика през учебната 2019-2020 година.

*Учениците от 4. до 7. клас могат да намерят разпределение по стаи на сайта и/или на входа на сградата на съответното училище-домакин.

На 05 февруари 2020 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика, следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

Времетраене на областния кръг:

  • За учениците от IV до VІІ клас – 4 часа;
  • За учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 часа и 30 мин.

Припомняме разпределението по сгради за всички ученици от София-град:

За учениците от IV клас, V и VІ клас
  1. Учениците от училищата в райони Витоша и Красно село – във 2. СУ „Емилиян Станев“, р-н Витоша, ул. „Генерал Суворов“ № 36;
  2. Учениците от училищата в райони Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър и Овча купел – в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37;
  3. Учениците от училищата в райони Изгрев, Искър, Кремиковци, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина и Студентски – в 125. СУ „Боян Пенев“, р-н Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1;
  4. Учениците от училищата в райони Възраждане, Сердика, Средец и Триадица – в 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, р-н Триадица, бул. „Витоша“ №134;
  5. Учениците от училищата в район Лозенец – в 107. ОУ „Хан Крум“, р-н Лозенец, ул. „Димитър Димов“ № 13;
  6. Учениците от училищата в район Оборище – в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, р-н Оборище, ул. „Стара планина“ № 11.
За учениците от VII клас
  • От училищата от всички райони – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, р-н Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.
За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас
  • От училищата във всички райони – в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“ № 61.