Скъпи ученици,

Във връзка с организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VIII до XII клас, представяме на Вашето внимание:

  1. списък с разпределението на учениците по стаи в сградата на СМГ [натиснете тук];
  2. инструктаж за ученика [натиснете тук].

Областният кръг на олимпиадата по математика се провежда на 13.02.2021 година от 09:00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки, като:

  • В сградата на СМГ не се допускат лица с повишена телесна температура, грипоподобни симптоми, както и лица, които не носят лични предпазни средства (маска).
  • Учениците се допускат до участие в олимпиадата след представяне на документ за самоличност със снимка (ученическа лична карта, лична карта, паспорт, шофьорска книжка).

За да се избегне струпване на хора при входовете на сградата на СМГ:

  • Задължително през входа откъм улица „Чумерна“ влизат учениците, разпределени в зали с номер 102, 202, 203, 204, 205, 206, 302, 303, 304, 305, 306, 402, 403, 404, 405, 406.
  • Задължително през входа откъм бул. „Васил Левски“ влизат учениците, разпределени в зали с номер 307, 308, 309, 310, 312, 313, 407, 408, 409, 410, 412.
  • Допускането на учениците до залите се осъществява във времето от 08:10 до 08:30 часа.

Пожелаваме успех на всички ученици!


Още информация относно областния кръг на олимпиадата по математика може да видите тук [натиснете].