На 23 март 2019 г. в гр. Хасково се проведе Националният кръг на олимпиадата по Английски език. Класираните за него ученици от СМГ се представиха отлично. Класирането за нашите участници е както следва:

Първа група (VIII клас)

  • Илия Иванов Илиев, 8Г клас с 90 т. е пети по ред в списъка;
  • Станислав Момчилов Костов, 8А клас с 88,5 т. е тринадесети по ред в списъка;
  • Рая Стефанова Нинева , 8Е клас с 84 т. е тридесета по ред в списъка;
  • Стивън Огнянов Спасов, 8Б клас с 84 т. е тридесет и втори по ред в списъка;
  • Теодора Пламенова Гаврилова, 8Г клас с 82 т. е тридесет и четвърта в списъка

и Трета група (X клас)

  • Лилиана Велизар Чернев, 10Д клас със 77,5 т. е девета по ред в списъка.

Преподаватели по английски език на тези ученици са: г-жа М. Илковска, г-жа Т. Николова, г-жа Д. Кирчева и г-н К. Димитров.

Поздравления за успешното представяне на нашите ученици и техните преподаватели!