Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от областен кръг на олимпиадата по математика на учениците от VII клас и на учениците от VIII до XII клас, проведен на 05.02.2020 година.

Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

 • Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят със състезателната работата на ученик,
  който НЕ е предложен да допускане до национален кръг,
  в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ на ул. Искър №61, кабинет №123 от 10:00 до 12:00 часа на 14, 15 и 16 април 2020 година.
 • Запознаването се осъществява единствено при стриктно спазване на правилата за безопасност и превенция на риска от заразяване с COVID-19, включително носене на лична предпазна маска и ръкавици.
  Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.
 • Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
 • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.
 • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи и сбъднати мечти!