Скъпи ученици, скъпи учители и служители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Честит Ден на народните будители!

„Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език? Но, рече, гърците са по-мъдри и по-културни, а българите са прости и глупави и нямат изтънчени думи. Затова, казва, по-добре да се присъединим към гърците. Но виж, о неразумни, от гърците има много народи по-мъдри и по-славни. Оставя ли някой грък своя език и учение и род, както ти, безумни, оставяш и нямаш никакви придобивки от гръцката мъдрост и изтънченост? Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език!“

Из „История славянобългарска“ на Св. Паисий Хилендарски

От 1922 година ежегодно на 1 ноември ние българите си спомняме за нашите народни будители, за делата им, за пламъка, който запалиха в сърцата и душите на народа ни и за пътя, който начертаха пред себе си и пред нас – техните наследници. В непрогледната тъма на османското робство нашите народни будители събудиха българския дух. Създадоха една модерна мрежа от училища, която да съперничи на най-добрите примери в Западна Европа, че даже и да ги надминава в редица отношения. Извоюваха църковната ни независимост и показаха ясно, че в българските черкви ще се служи на български език. И най-сетне извоюваха политическа независимост и я защитиха с кръвта си по бойните полета на няколко последователни войни. Нашите народни будители пренесоха в жертва на олтара на Отечеството най-ценното, което имаха – самите себе си, живота, сърцата и душите си. Благодарение на тях я има днес България. Благодарение на тях го има днес българският народ. И както се пее в една хубава българска песен „Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите светци“. Нашите народни будители ни завещаха любов, любов към българския народ и към Отечеството. Показаха ни, че най-високо трябва да стоят интересите на род и Родина. Доказаха ни, че когато работим за добруването на цялото общество, ние сме истински хора. Претвориха на практика древната латинска сентенция, която гласи, че „трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си”.

Днес ние имаме свещен дълг към нашите будители. Този свещен дълг е да продължим Делото им. Да следваме неотклонно пътя, който те начертаха, да пазим България, да я укрепваме и развиваме и да се грижим за благоденствието на народа ни. В основата на всяка успяла държава стои образованието. Не може да има щастлив утрешен ден без качествено образование в днешния. Именно заради това днешният празник е специален за всички, които са свързани с образователната система.

Всички български учители са продължители на Делото на нашите народни будители. Всички български учители заслужават похвала, адмирации и аплодисменти за призванието, на което са се посветили и заради това, че работят смело и вдъхновено с бъдещето – с нашите деца. Благодаря Ви, съвременни народни будители! Пожелавам Ви да продължавате да вдъхновявате и да бъдете вдъхновени, за да бъде по-добър утрешният ден!

Всички деца, поели по пътя на Познанието също заслужават похвала и подкрепа. Скъпи деца, учете се усърдно, мислете и творете, защото Вие и само Вие сте бъдещето на България и света!

Част от всяка силна и здрава училищна общност са и родителите, които подкрепят децата си и ги възпитават. Когато ученици, учители и родители вървят ръка за ръка и работят в една посока, образованието ще бъде качествено и ефикасно, а утрешният ден ще бъде по-добър. Нека на днешния празник да си благодарим за постигнатото и да си направим равносметка какви са предизвикателствата пред нас и как да се справим с тях! И нека го направим заедно, защото дела трябват, а не думи.

Бъдете здрави и усмихнати, смело следвайте мечтите си и вярвайте в Доброто, творете и вдъхновявайте хората около Вас!

Честит Ден на народните будители! Честит празник!