Уважаеми родители,

Отправяме към Вас покана да излъчите в срок до 19.12.2019 година (четвъртък) по един представител на всяка паралелка, който да вземе участие в конституирането на новия Обществен съвет към СМГ „Паисий Хилендарски“. Това се налага, поради изтичане на мандата на стария Обществен съвет и необходимостта до 10.01.2020 година да имаме конституиран нов Обществен съвет.

В тази връзка каним избраните представители на всичките 48 паралелки на събрание, което ще се проведе на 08.01.2020 година от 18:30 часа в зала №302 на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Правилник за устройството и дейността на Обществените съвети, издаден от МОН.

С пожелание за весели празници!