Покана за провеждане на Общо събрание на представителите на родителите за избиране на редовни и резервни членове за Обществения съвет към СМГ „Паисий Хилендарски“ от 2020 година

Уважаеми родители, Най-напред искам да Ви честитя настъпването на Новата 2020-та година и да Ви пожелая тя да донесе крепко […]

Общо събрание на родителите, които през 2018-2019 представляват паралелките в СМГ

Уважаеми родители, Каним всички родители, които са избрани за представители на паралелките, в които учат техните деца, по време на […]