Участието на ученик в математическо състезание „Откриване на млади таланти“2018 НЕ означава, че ученикът кандидатства в СМГ „Паисий Хилендарски“.

Информация относно процедурата по кандидатстване може да видите тук.