Скъпи ученици, уважаеми родители,

Участниците в състезанието "Математика за всеки" – 2023 година, трябва да се явят в съответното училище, в което са разпределени преди 8:30 часа на 13.05.2023 година.

Допускането става след проверка на документ за самоличност със снимка

 • ученическа лична карта, ученическа книжка (бележник), международен паспорт или друг официален документ с трите имена и снимка на ученика.

Учениците трябва да носят:

 • прозрачен плик за съхранение на лични вещи по време на състезанието;
 • 2 броя син химикал (ползването на друг цвят води до анулиране работата на ученика);
 • графитен цвят молив, гума, линия;
 • вода за пиене, без храна.

Обърнете внимание, че учениците са разпределени в няколко сгради, а именно:

Учениците трябва да влизат през различни входове.


В сградата на СМГ се влиза през единствен вход, откъм ул "Искър".


В сградата на 1. СУ се влиза през единствен вход.


За учениците, разпределени в сградата на 112. ОУ

През вход №1 влизат учениците, разпределени в стаи:

 • 104 стая в 112. ОУ
 • 105 стая в 112. ОУ
 • 107 стая в 112. ОУ
 • 108 стая в 112. ОУ
 • 109 стая в 112. ОУ

През вход №2 влизат учениците, разпределени в стаи:

 • 216 стая в 112. ОУ
 • 217 стая в 112. ОУ
 • 218 стая в 112. ОУ
 • 219 стая в 112. ОУ
 • 332 стая в 112. ОУ
 • 333 стая в 112. ОУ
 • 334 стая в 112. ОУ
 • 335 стая в 112. ОУ
 • 336 стая в 112. ОУ
 • 337 стая в 112. ОУ
 • 440 стая в 112. ОУ
 • 441 стая в 112. ОУ
 • 442 стая в 112. ОУ
 • 443 стая в 112. ОУ
 • 444 стая в 112. ОУ
 • 445 стая в 112. ОУ
 • 446 стая в 112. ОУ.

Обърнете внимание, че учениците са разпределени в няколко сгради!