Заявления за участие в състезанието „Откриване на млади таланти“ – 2019г., се приемат в стая №2 в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ №61 (вход откъм бул. „Васил Левски“).

Заявление се подава само от законен представител на ученика.

Работно време на стая №2:

  • от 10:00 до 13:00 и от 14:00 до 17:00 часа
  • от 23.04.2019 г. до 25.04.2019 г.
    на 30.04.2019 г.
    от 02.05.2019 г. до 03.05.2019 г.
    от 07.05.2019 г. до 10.05.2019 г.
    от 13.05.2019 г. до 15.05.2019 г.

Съветваме Ви предварително да изтеглите документа за записване и да го попълните. Ако не го направите предварително, имате възможност да го сторите на място в стая №2 в СМГ.