Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелото се на 30.03.2024 година Пролетно математическо състезание за 4. клас.

Родителите, които не са дали съгласие за публикуване на резултати, могат да разберат фиктивния номер на детето си от училището на ученика.

Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

  • Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на ученика в сградата на СМГ – в „Библиотека“ от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 10, 11 и 12 април 2024 г.
  • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.
  • Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
  • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Протоколът с резултатите на учениците се предоставя по служебен път на гимназиите в рамките на област София-град, които използват резултатите от олимпиадата по математика за осъществяването на държавен план-прием в V клас.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи и сбъднати мечти!