Представяме Ви документите, които са необходими за участие в приема след IV (4.) клас за учебна 2019-2020 година, като Ви съветваме да ги изтеглите и попълните предварително (документите може да изтеглите от страницата „Прием след 4. клас“ или да получите на място в Стая 2 в СМГ):

> Заявление-1 (по образец);

> Заявление-2 и Декларация (по образец);

> копие на удостоверението за завършен начален етап
или за учениците от училища на чужди държави – съответната служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

> само за ученици от друга област – копия от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, участващи в приема.


Работното време на Стая 2 и друга информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите страницата „Прием след 4. клас„.