Скъпи ученици, уважаеми родители,

Информация за окончателното разпределение на учениците по език можете да видите в публикуваната таблица в страницата „Прием след 4. клас„.


Има едно освободено място.

Уведомяваме следващия по низходящ ред ученик (в класирането), че записването е в стая „Секретариат“ от 9:00 до 16:00 часа.

Необходими документи:

  • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
  • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
  • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

Скъпи ученици, уважаеми родители,

След второ класиране в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ са записани 156 бъдещи петокласници и с това дейностите по осъществяването на план-приема приключват.

Ръководството на СМГ поздравява всички новоприети ученици и им пожелава много незабравими мигове, редица успехи и победи и безброй усмивки в нашето училище!

Информация за окончателното класиране и разпределение на учениците по език можете да видите в публикуваната таблица.

Окончателно разпределение по езици


Има седем незаети места.

Уведомяваме следващите по низходящ ред ученици (в класирането), че трябва за се запишат до 26.06.2019 г., от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа, в Стая №2 в СМГ (вход откъм бул. „Васил Левски“).

Необходими документи:

  • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
  • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
  • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

Протокол за класиране

*В най-дясната колона може да видите езика, който съответният ученик ще изучава.

Записване на приетите на Първо класиране – необходими документи:

  • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
  • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
  • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

Срок за записване приетите на Първо класиране: на 18.06.2019 г., на 20.06.2019 г. и на 21.06.2019 г., в стая №2 от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа.


Още информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите страницата „Прием след 4. клас„.