Уважаеми родители, скъпи ученици,

Уведомяваме Ви, че има 31 (трийсет и едно) незаети места за кандидати в СМГ за V клас на учебната 2023/2024 година.

Със сроковете и необходимите документи за записване на следващите в списъка кандидати може да се запознаете в гpaфикa на всички дейности по осъществяване на държавния план-прием в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2023/2024 учебна година, в страницата „Прием след 4. клас“ [натиснете тук].