Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелото се на 15.05.2021 година състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас.

Резултатите на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

 • Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на ученика в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ на ул. Искър №61, стая „Всекидневна“,
  на 27.05.2021 г. (четвъртък) от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа
  и на 28.05.2021 г. (петък) от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа.
 • Запознаването се осъществява единствено при стриктно спазване на правилата за безопасност и превенция на риска от заразяване с COVID-19, включително задължително носене на лична предпазна маска.
  Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.
 • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.
 • Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
 • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Родителите, които не са дали съгласие за поименно публикуване на резултата от състезанието могат да разберат резултата по фиктивен номер, който ще получат чрез електронна поща до 12:00 часа на 27.05.2021.

*Фиктивен номер и входящ номер са различни неща!

 

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!