Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелото се на 16.03.2023 година състезание по математика „Европейско кенгуру“. 

Публикуваме резултати само за училищата от районите Връбница, Възраждане, Искър, Кремиковци, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Слатина, Студентски, за които СМГ „Паисий Хилендарски“ е определено за училище-координатор. 
Резултати за другите райони на София-град може да намерите на сайта на НПМГ. 

  • Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите се входират чрез молба до директора не по-късно от 17:00 ч. на 31.03.2023 г.
  • Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи разглежда сигналите, взима решение по тях и актуализира протоколите с резултатите на явилите се ученици.
  • Актуализираните протоколи са окончателни и не могат да бъдат променяни.

Родителите, които не намират резултати на детето си и/или НЕ са дали съгласие за публикуване на резултати, могат да разберат фиктивния номер на детето си от училището на ученика.

 

Протоколът с резултатите на учениците се предоставя по служебен път на гимназиите в рамките на област София-град, които използват резултатите от състезанието за осъществяването на държавен план-прием в V клас.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи и сбъднати мечти!