Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание Четвъртото класиране на учениците, които са подали заявление за прием в VIII клас на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“:

Входящ № на ученика Състезателен бал
1 №6442/19.08.2021г. 473.500
2 №6436/19.08.2021г. 471.250
3 №6441/19.08.2021г. 434.500

Първият ученик по силата на състезателния му бал има правото да се запише в СМГ на 20.08.2021 година от 09:00 до 17:00 часа в стая „Секретариат“.

За Ваше улеснение можете предварително да попълните комплекта документи.

НЕМСКИ ЕЗИК
Пакет документи за записване в 8 клас – НЕ
Заявление – ИУЧ, ФУЧ, ФВС – ИИЧЕ – НЕ – 8 клас

Ще Ви очакваме!